So sánh các bảng liệt kê

50,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 140

BĐS Cho Thuê

Nguyễn Phi Bảo

6 tháng trước

50,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 140

BĐS Cho Thuê

6 tháng trước

55,000,000VNĐ/Tháng
55,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 100

BĐS Cho Thuê

6 tháng trước

45,000,000VNĐ/Tháng
45,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 100

BĐS Cho Thuê, Nhà Phố

6 tháng trước

65,000,000VNĐ/Tháng
65,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 140

BĐS Cho Thuê

6 tháng trước

60,000,000VNĐ/Tháng
60,000,000VNĐ/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 120

BĐS Cho Thuê

6 tháng trước


0933484868